Airborne cell analysis

Sabina Santesson, Martin Andersson, Eva Degerman, Thomas Johansson, Johan Nilsson, Staffan Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Airborne cell analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar