Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Airspace dimension assessment with nanoparticles as a proposed biomarker for emphysema”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap