Airway responsiveness to mannitol in asthma is associated with chymase-positive mast cells and eosinophilic airway inflammation.

Asger Sverrild, Anders Bergqvist, Katherine J Baines, Celeste Porsbjerg, Cecilia Andersson, Simon Francis Thomsen, Hans Jürgen Hoffmann, Peter Gibson, Jonas Erjefält, Vibeke Backer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Airway hyperresponsiveness (AHR) to inhaled mannitol is associated with indirect markers of mast cell activation and eosinophilic airway inflammation. It is unknown how AHR to mannitol relates to mast cell phenotype, mast cell function and measures of eosinophilic inflammation in airway tissue. We compared the number and phenotype of mast cells, mRNA expression of mast cell associated genes and number of eosinophils in airway tissue of subjects with asthma and healthy controls in relation to AHR to mannitol.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)288-297
TidskriftClinical and Experimental Allergy
Volym46
Nummer2
Tidigt onlinedatum2015 aug. 7
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Airway responsiveness to mannitol in asthma is associated with chymase-positive mast cells and eosinophilic airway inflammation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här