Algal-bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: A review

Raul Munoz, Benoit Guieysse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1026 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Algal-bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar