Alignment of business and information strategies and its impact on business performance

Björn Johansson, František Sudzina, Andreja Pucihar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alignment of business and information strategies and its impact on business performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi