Alkylative cleavage of the endo-cyclic C-O bond in lactol ethers employing organometallic reagents

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Simple lactol ethers undergo ring cleavage to give acyclic chain-extended products on treatment with organoaluminium and organotitanium reagents.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)172-174
Antal sidor3
TidskriftActa Chemica Scandinavica
Volym52
Nummer2
DOI
StatusPublished - 1998 jan. 1

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Alkylative cleavage of the endo-cyclic C-O bond in lactol ethers employing organometallic reagents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här