All aboard? Commuter train access and labor market outcomes

Olof Åslund, Ina Blind, Matz Dahlberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”All aboard? Commuter train access and labor market outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap