All-atomic and coarse-grained molecular dynamics investigation of deformation in semi-crystalline lamellar polyethylene

Pär Olsson, Pieter in 't Veld, Eskil Andreasson, Erik Bergvall, Elin Persson Jutemar, Viktor Petersson, Gregory Rutledge, Martin Kroon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”All-atomic and coarse-grained molecular dynamics investigation of deformation in semi-crystalline lamellar polyethylene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar