All-optical measurement of the complete waveform of octave-spanning ultrashort light pulses

Miguel Miranda, Francisco Silva, Lana Neoričić, G. U.O. Chen, Vladimir Pervak, Miguel Canhota, Ana S. Silva, Íñigo J. Sola, Rosa Romero, Paulo T. Guerreiro, Anne L’Huillier, Cord L. Arnold, Helder Crespo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We demonstrate the complete temporal characterization of the optical waveform of visible near-infrared octave-spanning ultrashort laser pulses, using an all-optical, all-solid-state, and fully inline dispersion-scan device based only on second-harmonic generation.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)191-194
Antal sidor4
TidskriftOptics Letters
Volym44
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”All-optical measurement of the complete waveform of octave-spanning ultrashort light pulses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här