All-optical measurement of the complete waveform of octave-spanning ultrashort light pulses

Miguel Miranda, Francisco Silva, Lana Neoričić, G. U.O. Chen, Vladimir Pervak, Miguel Canhota, Ana S. Silva, Íñigo J. Sola, Rosa Romero, Paulo T. Guerreiro, Anne L’Huillier, Cord L. Arnold, Helder Crespo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”All-optical measurement of the complete waveform of octave-spanning ultrashort light pulses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi