Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att belysa hur kommunal och privat hemtjänstpersonal resonerar om varandras verksamheter i utförandet av biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen. Studien är baserad på 28 öppna, semistrukturerade intervjuer med hemtjänstpersonal i kommuner som infört kundval.

Resultatet visar att hemtjänstpersonalen, verksamhetsformerna emellan, utvecklar både allianser och polarisering, såväl som en tilltagande insikt om vikten av att
samordna sig. Dessa tre förhållningssätt kommer till uttryck genom tillämpningen av en idealiserande, en kontrasterande och en mobiliserande retorik.

I praktiken kan detta, bland hemtjänstpersonal i kommuner som infört kundval, bidra till en ökad benägenhet att formulera likheter och skillnader mellan verksamheter, vilket i sin tur kan inverka på hur hemtjänstverksamheter
förhåller sig till varandra och hur de omtalar både sig själva och ”de andra” inför omsorgstagarna.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)5-16
Antal sidor11
TidskriftÄldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning
Volym2
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2022 mars 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Äldreomsorg
  • hemtjänst
  • valfrihet

Citera det här