Allt sammantaget den bästa kandidaten: Om möjligheten till en reglerad sammanvägning av meriter som ett sätt att undvika osaklig meritvärdering vid antagning till forskarutbildningen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

I texten undersöks förutsättningarna för att reglera sammanvägningen av meriter vid antagning till forskarutbildningen. Undersökningen motiveras av studier av meritvärdering inom andra områden som påvisar att just sammanvägningen av meriter tenderar att vara fördomsfull. För att konkretisera diskussionen så utgår texten från regler och praxis vid antagning till forskarutbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)65-80
TidskriftHögre utbildning
Volym9
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogik
  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Forskarutbildning
  • Antagning
  • Sammanvägning
  • Kvalitet
  • Bedömningsgrunder
  • Implicita Fördomar
  • Likabehandling

Citera det här