Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv

Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Erica Sandlund, Pia Sundqvist

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Sammanfattning

Ska elevers olika modersmål samt skolspråket svenska användas på engelsklektioner? Detta är den övergripande frågeställningen i forskningsprojektet Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? som är finansierat av Vetenskapsrådet. I föreläsningen presenteras forskning om undervisning och lärande i engelska som ligger till grund för projektet samt projektets första resultat. Dessa belyser flerspråkiga elevers och deras lärares attityder och praktiker gällande användningen av olika språk för att stödja lärande och delaktighet i engelskundervisningen.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018 okt. 3
EvenemangLeda Lärande 2018 - Stockholms stad, Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2018 okt. 32018 okt. 3

Konferens

KonferensLeda Lärande 2018
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period2018/10/032018/10/03

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Citera det här