Almsjuka – en berest skadesvamp på långbesök

Johanna Witzell, Olle Anderbrant

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

Alm är en uppskattad komponent i
stadsmiljöer och rekreationsskogar och
ett potentiellt betydelsefullt trädslag för
skogsbruket. Almar hyser ett stort antal
rödlistade insekter, svampar, mossor och
lavar, och är därmed ytterst värdefulla
för den biologiska mångfalden i svenska
ädellövsskogar. Alla våra almar, och
samtidigt de arter som är beroende av
dem, hotas dock allvarligt av almsjukan.
Originalspråksvenska
Sidor13-19
Nummer28
SpecialistpublikationEkbladet
FörlagEkfrämjandet
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Citera det här