ALPACA - A kinetic theory Monte Carlo event generator for heavy ion collisions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

65 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ALPACA - A kinetic theory Monte Carlo event generator for heavy ion collisions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.