Alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZ): Clinical studies with special regard to hepatic and vasculitic disorders

Abdul-Nasser Elzouki

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZ): Clinical studies with special regard to hepatic and vasculitic disorders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap