ALPHA-LINOLENIC ACID Postprandial Lipid Metabolism and Enzymatic Interesterification of Triacylgylcerols

Julia Svensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

250 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen handlar om hur fett (lipider) i kosten bryts ner och transporteras i
blodet för att slutligen antingen användas som energi, byggstenar i cellväggarna
eller lagras i fettväven. I den här avhandlingen kan man också läsa om hur man
kan modifiera fetter med hjälp av speciella proteiner: enzymer för att förbättra
näringsinnehållet och dess fysikaliska egenskaper, som t.ex. att få rätt
smälttemperatur och bredbarhet.

Enzymer finns överallt i levande celler och driver de flesta livsviktiga reaktioner
i cellerna och är därför en förutsättning för liv. Jag har arbetat med en slags enzymer
som kallas lipaser och dessa katalyserar reaktioner som innehåller fetter.
Lipaser finns också hos människor och de är en del av det system som gör att vi
kan bryta ner fett i magsäcken och tarmen. Andra lipaser hjälper till att lagra och
bryta ner fett i fettceller. Lipaser kan också användas vid livsmedelstillverkning.
Jag har tillverkat en ny olja (ALA-olja) av raps- och linfröolja med hjälp av
lipaser.

Det finns olika sorters fetter, tex hårt fett som ister och smör och mjukt fett som
vegetabiliska oljor. Fett består mestadels av triglycerider. Dessa består av tre
fettyror som är bundna till glycerol molekyl med esterbindingar. Det finns olika
fettsyror och det är dessa som bestämmer fettets egenskaper. Det finns långa,
korta, mättade, omättade, och fleromättade fettsyror. Jag har arbetat särskilt
mycket med alfa-linolensyra (ALA) och den är en lång fettsyra med 18 kolatomer
och 3 dubbelbindningar. ALA är en omega-3 fettsyra och är en av de två fettsyror
vi inte kan tillverka i kroppen utan måste komma från maten. ALA finns i rapsolja,
linfröolja, valnötter, bönor och gröna bladgrönsaker. Den används som energi och
som byggsten i olika celler. ALA kan även förlängas och få fler dubbelbindningar
och genom detta bilda EPA och DHA som är mycket viktiga för synen, nerverna
och hjärnan, speciellt hos fostret och det nyfödda barnet. EPA och DHA, som
finns i fet fisk och fiskolja, har och också visats ha sänkande effekt på blodfetter
och vara inflammationshämmande vilket är fördelaktigt om man vill förebygga
hjärt-kärlsjukdomar. ALAs effekter på hälsan har inte studerats tillräckligt, men
det finns indikationer på att även ALA kan ha hälsobefrämjande egenskaper.

Förmågan att reglera triglyceridnivåerna och eliminera triglyceridrika
lipoproteiner från blodomloppet är en viktig indikation på den metabola
kapaciteten. Eftersom den största delen av dagen spenderas i det postprandiella
tillståndet (efter måltid) är denna kapacitiet avgörande. Ett ökat och förlängt
postprandiellt lipidsvar är en riskfaktor i utvecklingen av ateroskleros och hjärtkärlsjukdomar.
Sammansättning på det dietära fettet påverkar triglyceridstegringen
pga fördelning av olika fettsyror till oxidation och tillverkning av blodfetter och
lipider i vävnader.

Vi har studerat hur blodfetterna påverkas hos män och kvinnor efter tre olika
måltider. Dessa innehåll antingen 35 g smör, olivolja eller vår egentillverkade
ALA-olja med hög ALA koncentration. Slutsatserna från studien på män är att
smör resulterade i en lägre postprandial lipidstegring än de vegetabiliska oljorna.
Skillnaderna var större än vad som var förväntat delvis pga av förekomsten av
korta och medellånga fettsyror i smör. Hos kvinnor var det ingen skillnad mellan
måltiderna. Dessutom hade de lägre blodfettstegring, vilket beror på att kvinnor
innan klimakteriet har en effektivare postprandial fettmetabolism. I blodet speglar
ALA-nivån direkt ett intag eftersom det finns så låga nivåer av kroppseget ALA.
Efter intag av ALA-oljan förblev andelen ALA högre i både triglyceridfraktionen
och i de fria fettsyrorna under hela mätperioden mellan ca 1 och 7 timmar. Detta
tyder på att just ALA cirkulerar i olika fraktioner i blodet under lång tid efter en
måltid och inte oxideras undan lika snabbt som vi trodde.

Raps och lin är väletablerade grödor i Sverige och dessa ALA-rika vegetabilier
kan nu få ytterligare användningsområden inom livsmedelsindustrin. ALA-rika
livsmedel har potential som ett hälsosamt, tillgängligt och säkert alternativ för dem
som vill tillgodose sitt behov av EPA och DHA, samt förbättra sammansättningen
av fettsyror i blodet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Bioteknik
Handledare
  • Adlercreutz, Patrick, handledare
  • Ohlsson, Lena, handledare
  • Nilsson, Åke, handledare
Tilldelningsdatum2011 maj 26
ISBN (tryckt)978-91-89627-71-0
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-05-26
Time: 10:30
Place: Lecture hall C, Center of Chemistry and Chemical Engineering, Sölvegatan 39, Lund University Faculty of Engineering

External reviewer(s)

Name: Sanders, Tom
Title: Professor
Affiliation: Nutritional Sciences Division, King’s College, London, United Kingdom.

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Industriell bioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”ALPHA-LINOLENIC ACID Postprandial Lipid Metabolism and Enzymatic Interesterification of Triacylgylcerols”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här