alpha-, r-, and s-process element trends in the Galactic thin and thick disks

Thomas Bensby, Sofia Feltzing, Ingemar Lundström, I Ilyin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

448 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”alpha-, r-, and s-process element trends in the Galactic thin and thick disks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap