Alpha1 adrenoceptor subtypes and bladder function.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)10-10
TidskriftJournal of Urology
Volym174
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här