alpha1-Antitrypsin regulates CD14 expression and soluble CD14 levels in human monocytes in vitro.

Izabela Nita, Danielius Serapinas, Sabina Janciauskiene

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    55 Citeringar (SciVal)
    Filter
    Doktorsavhandling (sammanläggning)

    Sökresultat