Alteration by histamine of the sympathetic nerve-mediated contractions in the bovine ovarian follicle wall in vitro

Gunther Schmidt, P Kannisto, C Owman, N O Sjöberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alteration by histamine of the sympathetic nerve-mediated contractions in the bovine ovarian follicle wall in vitro”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science