Alterations of diffusion kurtosis and neurite density measures in deep grey matter and white matter in Parkinson's disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alterations of diffusion kurtosis and neurite density measures in deep grey matter and white matter in Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap