Altered Acylcarnitine Metabolism Is Associated With an Increased Risk of Atrial Fibrillation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered Acylcarnitine Metabolism Is Associated With an Increased Risk of Atrial Fibrillation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap