Altered asparagine and glutamate homeostasis precede coronary artery disease and type 2 diabetes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered asparagine and glutamate homeostasis precede coronary artery disease and type 2 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar