Altered expression of small proteoglycans, collagen, and transforming growth factor-beta 1 in developing bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

G Westergren-Thorsson, J Hernnäs, B Särnstrand, A Oldberg, D Heinegård, A Malmström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered expression of small proteoglycans, collagen, and transforming growth factor-beta 1 in developing bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap