Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi