Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat