Altered nociceptive C fibre input to primary somatosensory cortex in an animal model of hyperalgesia.

Tanja Jensen, Marcus Granmo, Jens Schouenborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

170 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altered nociceptive C fibre input to primary somatosensory cortex in an animal model of hyperalgesia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap