Altered nociceptive C fibre input to primary somatosensory cortex in an animal model of hyperalgesia.

Tanja Jensen, Marcus Granmo, Jens Schouenborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

170 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat