Altered serum miRNA profiles during acute rejection after heart transplantation: Potential for non-invasive allograft surveillance

Ihdina Sukma Dewi, Kristina Torngren, Olof Gidlöf, Björn Kornhall, Jenny Öhman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat