Alternative biomarkers for classification of latent tuberculosis infection status in pregnant women with borderline Quantiferon plus results

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alternative biomarkers for classification of latent tuberculosis infection status in pregnant women with borderline Quantiferon plus results”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap