Altiplanic aquifer exploration by multidisciplinary methods: Addressing the basis of sustainable use of groundwater

Etzar Gomez Lopez

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

290 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Altiplanic aquifer exploration by multidisciplinary methods: Addressing the basis of sustainable use of groundwater”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap