Alzheimer’s disease not linked to type 2 diabetes or high blood pressure – new study

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Sammanfattning

Alzheimer´s disease showed a low prevalence of cardiovascular disease, diabetes and hypertension compared to cases with vascular dementia. All cases neuropathologically confirmed.
Originalspråkengelska
Volym2020
SpecialistpublikationThe Conversation
StatusPublished - 2019 juni 25

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Alzheimer’s disease not linked to type 2 diabetes or high blood pressure – new study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här