Amazing numbers and bottom rankings: the reporting of nursing home resident user surveys in the press

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Amazing numbers and bottom rankings: the reporting of nursing home resident user surveys in the press”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap