Ambipolar transport in narrow bandgap semiconductor InSb nanowires

B. Dalelkhan, D. J.O. Göransson, C. Thelander, K. Li, Y. J. Xing, V. F. Maisi, H. Q. Xu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ambipolar transport in narrow bandgap semiconductor InSb nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap