Ambivalenta offernarrativ: Unga män, etnicitet och maskulinitet

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

I denna bok beskrivs och analyseras unga mäns berättelser om utsatthet för misshandel, rån och hot. Boken syftar till att visa på komplexiteten i ämnen som brott, offerskap och etnicitet. Ungdomar med svensk respektive invandrarbakgrund beskriver ofta varandra utifrån ett ”vi” och ett ”dom”. I mediaskildringar har denna dikotomi förstärkts vad gäller brottslighet och offererfarenhet. Men hur beskriver de ungdomar vi har intervjuat sina erfarenheter? Är det överhuvudtaget relevant vilken bakgrund gärningsmännen har? När unga män berättar om att de blivit utsatta för rån eller misshandel är inte alltid den egna eller andras bakgrund det väsentliga. Ofta är det istället en underförstådd manlighet och deltagande i en ungdomskultur som de unga männen resonerar kring. I boken uppmärksammas samtidigt hur etnicitet (den egna och andras) kan användas som en retorisk resurs i samtal när man vill diskutera sin egen utveckling, samhällsfrågor eller frågor om polisanmälningar.
Originalspråksvenska
FörlagBokbox förlag
Antal sidor131
ISBN (tryckt)978-91-86980-74-0
StatusPublished - 2021 dec. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här