Amino acids predict prognosis in patients with acute dyspnea

Karolin Wiklund, Klas Gränsbo, Peter Almgren, Marjaneh Peyman, Lena Tegnér, Maria Toni-Bengtsson, Mattias Wieloch, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat