AMP-activated protein kinase in adipose tissue

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

35 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat