An abundance study of red-giant-branch stars in the Hercules dwarf spheroidal galaxy

Daniel Adén, K. Eriksson, Sofia Feltzing, E. K. Grebel, A. Koch, M. I. Wilkinson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An abundance study of red-giant-branch stars in the Hercules dwarf spheroidal galaxy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap