An AEAD Variant of the Grain Stream Cipher

Martin Hell, Thomas Johansson, Willi Meier, Jonathan Sönnerup, Hirotaka Yoshida

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An AEAD Variant of the Grain Stream Cipher”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi