An Alkaline Active Endo-Xylanase from Bacillus halodurans S7:Molecular and Structural Aspects

Gashaw Mamo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Alkaline Active Endo-Xylanase from Bacillus halodurans S7:Molecular and Structural Aspects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar