An all-digital ΣΔ--frequency discriminator of arbitrary order

E Atalla, E Hegazi, Henrik Sjöland, M Ibrahim

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingForskningPeer review

5 Citeringar (SciVal)
441 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In this paper, we propose an all-digital frequency synthesizer architecture, based on an all-digital ΣΔ-frequency discriminator. The new all-digital synthesizer is compared to previously published work. The architecture of the ΣΔ-frequency discriminator is verified using behavioral simulation.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationIEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2006. Proceedings.
Antal sidor4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An all-digital ΣΔ--frequency discriminator of arbitrary order”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här