An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract

Kathrin S. Zeller, Henrik Johansson, Trine Østergaard Lund, Nanna N. Kristensen, Erwin L. Roggen, Malin Lindstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar