An analytical method for continuously predicting mechanics and residual stress in fillet surface turning

Jian Weng, Yang Liu, Kejia Zhuang, Dongdong Xu, Rachid M'Saoubi, Andrii Hrechuk, Jinming Zhou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An analytical method for continuously predicting mechanics and residual stress in fillet surface turning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap