An ARGS-aggrecan assay for analysis in blood and synovial fluid.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To validate a modified ligand-binding assay for the detection of aggrecanase generated aggrecan fragments with the ARGS neoepitope in synovial fluid (SF) and blood, and to verify the identity of aggrecan fragments found in blood.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)242-249
TidskriftOsteoarthritis and Cartilage
Volym22
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An ARGS-aggrecan assay for analysis in blood and synovial fluid.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här