An argument for agent-neutral value

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

This paper argues (a) that to any agent-relative value maker there will correspond an agent-neutral value maker, and the latter explains the former; and (b) that to each agent-relative constitutive ground there corresponds a neutral one, and the latter explains the former. It follows from (b), if not from (a), that agent-neutral value exists if agent-relative value does.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)249-263
TidskriftRatio
Volym20
Utgåva3
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An argument for agent-neutral value”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här