An array of highly flexible electrodes with a tailored configuration locked by gelatin during implantation-initial evaluation in cortex cerebri of awake rats.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

318 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An array of highly flexible electrodes with a tailored configuration locked by gelatin during implantation-initial evaluation in cortex cerebri of awake rats.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Engineering