An array of highly flexible electrodes with a tailored configuration locked by gelatin during implantation-initial evaluation in cortex cerebri of awake rats.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

318 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat