An assessment of nuclear microprobe analyses of B in silicate minerals

H Skogby, Per Kristiansson, U Halenius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An assessment of nuclear microprobe analyses of B in silicate minerals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi