An atrioventricular node model incorporating autonomic tone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An atrioventricular node model incorporating autonomic tone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap